INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Robin te Slaa, Edwin Klijn
Titel: De NSB
Sub titel: Ontstaan en opkomst van de Nationaal Socialistische Beweging 1931-1935

De NSB is het oersymbool van rechts-extremisme in Nederland. In dit boek wordt de ontstaansgeschiedenis van de NSB voor het eerst systematisch en met gebruikmaking van alle beschikbare archieven beschreven. In het interbellum kwamen in Nederland allerlei kleine radicale partijen op, geďnspireerd door het Italiaanse fascisme van Mussolini. De meeste verdwenen in korte tijd, doorgaans na inmenging van querulanten en politieke dwaallichten (de parallel met het heden dringt zich op). De Nationaal Socialistische Beweging van ir. Anton Mussert, opgericht in 1931, was de eerste extreem-rechtse partij die langer standhield. De historici Te Slaa en Klijn beschrijven hoe de NSB haar eigen nationale variant van het fascisme probeerde te ontwikkelen, maar zich niet kon onttrekken aan de invloed van Hitlers Derde Rijk. Het ‘Nederlandsche nationaal-socialisme’ kreeg daardoor steeds meer nazistische trekjes.
2009, 600 pag., Euro 39,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789085068136


This page last updated on: 13-1-2015