INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hopkins, R.
Titel: Het transitie handboek
Sub titel: Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Peak Oil en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop! Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. De kracht van het concept is de aanpak met hoofd, hart en handen. Het doel is ambitieus: je eigen stad, wijk, dorp of (ei)land voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Peak Oil), de klimaatcrisis, en de noodzaak om te schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dat kan! Zie ook http://transitiontowns.nl/archief/2153
2009, 264 pag., Euro 17,5
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 9789062244850


This page last updated on: 13-1-2015