INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Obdeijn, Herman & Marlou Schrover
Titel: Komen en gaan
Sub titel: Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwen lang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders geemigreerd. Zijn de hedendaagse migranten te vergelijken met die uit het verleden? Wat zijn de overeenkomsten tussen emigranten en immigranten? In `Komen en gaan' zal antwoord worden gegeven op de vragen die rijzen wanneer we over het migratievraagstuk nadenken. De geschiedenis laat zien dat het na drie generaties meestal goed komt met de migranten en hun nakomelingen. Beleidsmakers en deelnemers aan het publieke debat over migratie en integratie hebben weinig aan deze constatering in hun beleidsplannen. Bij hen overheerst het democratische ongeduld. De uitkomst van het boek is echter juist dat de overheid een belangrijke rol kan spelen bij de integratie van migranten.Door het voortdurend in het beleid benadrukken van het Ďanders zijní van migranten wordt integratie eerder vertraagd dan versneld. Een overzicht van vier eeuwen immigratie en emigratie laat zien welke factoren bijdroegen aan een succesvolle integratie.
2009, 412 pag., Euro 24,95
Bert Bakker, Amsterdam, ISBN 9789035130340


This page last updated on: 13-1-2015