INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vrieler, Joost
Titel: Het poŽtisch accent
Sub titel: Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten

In de Republiek waren pamfletten het medium bij uitstek om snel op actuele ontwikkelingen te reageren. Ze zijn daarom tot dusver vooral object van historisch onderzoek geweest. Joost Vrieler laat hier zien, dat zij vanwege hun talrijke literaire vormen echter ook waardevolle bronnen voor de literatuurgeschiedenis zijn. Ruim een kwart van de zeventiende-eeuwse pamfletten bevatte pozie. In Het potisch accent staat de functie van drie frequent beoefende potische genres centraal: sonnetten, liederen en echolyriek. Vrieler beschrijft deze aan de hand van historische en retorische analyses. Tevens besteedt hij ruim aandacht aan de ontwikkeling van deze drie genres in de pamfletten. De gedichten blijken niet uitsluitend esthetische doelstellingen te hebben gehad: ze wilden overtuigen, blameren, prijzen of tot actie oproepen, en op die manier invloed uitoefenen op de openbare meningsvorming.
2008, 278 pag., Euro 25
Verloren, Hilversum, ISBN 9789065509574


This page last updated on: 13-1-2015