INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lafargue, Paul
Titel: Het Recht op luiheid (voltaire)
Sub titel:

Ongetwijfeld was Lafargue een van de meest spectaculaire en tegendraadse figuren uit de socialistische beweging van de negentiende eeuw. Het recht op luiheid is in feite geen marxistisch geschrift, want Lafargue stelt in zekere zin het proletariaat zelf verantwoordelijk voor zijn ellende en slavernij. Het houdt immers van de arbeid die het vernedert! Fel gaat Lafargue tekeer tegen een bepaald soort, ook door het socialisme gestimuleerde arbeidsethos. Het proletariaat zou zich de resultaten van al zijn arbeid moeten toe-eigenen en op den duur met steeds minder arbeid moeten kunnen en willen leven, en genieten van de luiheid of vrije uren die ons de gelegenheid schenken het ware leven te leiden. `O luiheid, moeder der kunsten en edele deugden, wees de balsem voor de menselijke kwellingen’, luidt de laatste zin van deze waarlijk visionaire tekst.
2009, 72 pag., Euro 12,9
Voltaire, Den Bosch, ISBN 9789058480842


This page last updated on: 13-1-2015