INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jo Versteijnen
Titel: De zak van de duivel is nooit vol
Sub titel: Het graaikapitalisme

De achterliggende, fundamentele oorzaak van de huidige kredietcrisis, is niet het aflossingsprobleem van risicovolle en giftige Amerikaanse hypotheken met lage instaprente die in de loop der tijd constant werd verhoogd, evenmin de doorverkoop van deze "besmette" hypotheken op grote schaal aan financiŽle instellingen over heel de wereld. Deze problemen spelen natuurlijk wel een rol, maar in tegenstelling tot de gangbare algemene opinie, vormen zij niet de echte oorzaak van de financiŽle crisis, maar slechts de aanleiding. Achter deze aanleding gaat een fundamentele oorzaak schuil, dezelfde oorzaak als waardoor de "vrije" markt, ofwel het kapitalisme, in zijn huidige vorm ook wel aangeduid als het neoliberalisme, door heel zijn geschiedenis heen regelmatig mens en planeet teistert met crises in de reŽle economie. Die oorzaak is de onontkoombare en ongetemde groeidwang in relatie tot een achterblijvende koopkracht, die onvermijdelijk eigen is aan de "vrije"markt/het kapitalisme. Een werkelijk effectieve bestrijding van de kredietcrisis is tegelijkertijd dan ook een gevecht tegen de economische crisis, en omgekeerd. Dit boek analyseert deze gemeenschappelijke oorzaak, en biedt ter discussie aan de contouren van een economisch alternatief en de weg ernaar toe.
2009, 148 pag., Euro 15,95
Boekscout, Soest, ISBN 9789088346231


This page last updated on: 13-1-2015