INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Teeuw, F.C.P.
Titel: Huurgeschillen ontleed
Sub titel: Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurders

Huurgeschillen ontleed is het eerste boek in Nederland dat de lezer in staat stelt om actuele jurisprudentie over de meest voorkomende dagelijkse problemen met betrekking tot gehuurde woon- en bedrijfsruimte snel paraat te hebben. Er wordt uitgelegd op welke wijze bepaalde huurrechtelijke problemen door de wetgever en de rechterlijke macht worden benaderd. De onderwerpen zijn opgedeeld in korte deelgebieden, waarvan de 'kop' antwoorden op vragen uit de praktijk kernachtig weergeeft. Hier vindt u zowel uit het oogpunt van de huurder als de verhuurder antwoord op de meest voorkomende vragen met betrekking tot verhuring van woon- en bedrijfsruimte.
2009, 600 pag., Euro 39,95
Eburon, Delft, ISBN 9789059723078


This page last updated on: 13-1-2015