INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kloosterman, A.M. & H.J. Rossel, J.P. van Stempvoort
Titel: Hoofdlijnen in het huurrecht
Sub titel: Met vragen en antwoorden

Dit studieboek over huurrecht is primair voor het (hbo- en universitair) onderwijs geschreven. De aanpak van dit boek speelt in op de ontwikkeling om de studieduur en de studielast per vak aan universiteiten en in het hoger beroepsonderwijs te bekorten. De behandeling van diverse vraagstukken is dan ook welbewust tot hoofdlijnen beperkt. In het kader van de zelfstudie zijn per onderdeel korte opgaven en aan het eind van ieder hoofdstuk meer gecompliceerde casusposities toegevoegd. Aan het slot van elk hoofdstuk zijn tevens standaardantwoorden opgenomen. Het boek speelt daarmee in op de teruggang in contacturen, zoals dat ook in het wetenschappelijk onderwijs waarneembaar is. Achtereenvolgens komen aan de orde: de algemene bepalingen, de woonruimtebepalingen en de daarmee verbandhoudende huurprijsproblematiek en de bedrijfsruimtebepalingen met inbegrip van de huurprijsbepalingen. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op het procesrecht voor zover van belang voor het huurrecht.
2008, 392 pag., Euro 39,75
Uitgeverij Kluwer b.v., Klantenservice Boekhandels, ISBN 9789013052893


This page last updated on: 13-1-2015