INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Figes, Orlando
Titel: Fluisteraars (paperback)
Sub titel: Leven onder Stalin

Hoe is het om onder de voortdurende druk van een totalitair systeem te leven? Wat gebeurt er binnenskamers, de huiskamers, tussen intimi? Wie is de vijand? Wie is de vriend? Het bijzondere aan `Fluisteraars' is dat het gaat over de ervaringen van álle Russen onder Stalin. Orlando Figes baseert zijn verhaal op een enorme veelheid aan bronnen - brieven, memoires, interviews - en vertelt hoe de Russen zich onder Stalin staande probeerden te houden. Hij schetst de realiteit van de vaak onmogelijke keuzes waar mensen voor werden geplaatst. Het boek roept een beeld op van het beklemmende labyrint waarin de Russen in deze periode terechtkwamen: een samenleving waarin een verkeerde keuze een familie kon vernietigen, maar waarin diezelfde keuze op een ander moment ironisch genoeg juist weer levens kon redden. Het was een maatschappij waarin mensen fluisterden: niet alleen om zichzelf, hun familie, hun buren en hun vrienden te beschermen, maar ook om hen te verklikken. Figes slaagt er zelfs in om ook van informanten de menselijke kant te laten zien en toont hoe in een repressief systeem iedereen in een collaborateur kan veranderen.
2008, 800 pag., Euro 27,5
Nieuw Amsterdam, Amsterdam, ISBN 9789046804872


This page last updated on: 13-1-2015