INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Goldner, Colin
Titel: Dalai Lama
Sub titel: Fall eines Gottkönigs

De Dalai Lama geniet wereldwijd een hoog aanzien. Zijn boeddhisme wordt geassocieerd met geweldloosheid, met ecologisch bewustzijn en een naar gelijkheid strevende spiritualiteit. Klopt dat beeld wel? De auteur dook achter de façade en beschrijft de levensloop van de Dalai Lama vanaf zijn geboorte. Hij gaat uitgebreid in op de kerneigenschappen van de eeuwenoude heerschappij van de boeddhistische monniken. De geschiedenis van het lamaďsme is er één van onderdrukking en van een vergoddelijkte cultus van de Lama-hiërarchie: een feodaal systeem dat een priesterklasse laat parasiteren over de ruggen van de bewoners van het `dak van de wereld’. Tevens wordt ingegaan op de volstrekt onderworpen rol die de vrouw in dit systeem krijgt opgelegd. De auteur is niet in de val getrapt van het kiezen uit twee kwaden, en kritiseert dus ook de Chinese bezetting (sinds 1959) van Tibet.
2008, 733 pag., Euro 34,8
, , ISBN 9783865690210


This page last updated on: 13-1-2015