INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: De Jong, Albert
Titel: F. Domela Nieuwenhuis
Sub titel:

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was de belangrijkste grondlegger en baanbreker van het socialisme in Nederland. Bij duizenden verdrukten en onterfden deed hij het geloof in de komst van een betere wereld ontbranden. Deze predikant, die de kerk vaarwel zei, werd de apostel van de arbeiders. In Friesland werd hij `us Forlosser' genoemd. Domela Nieuwenhuis was propagandist voor het vrije socialisme en het antimilitarisme, hij bestreed de godsdienst en de parlementaire democratie.
2008, 80 pag., Euro 12
Kelder, Utrecht, ISBN 9789079395026


This page last updated on: 13-1-2015