INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Soeterik, Robert
Titel: De verwoesting van Palestina
Sub titel:

Waarom deze titel? In Palestina voltrekt zich voor Palestijnen sinds jaar en dag een drama, doorgaans aangeduid met 'het Israelisch-Palestijnse conflict'. De term 'het Israelisch-Palestijnse conflict' is een misleidende term, niet alleen omdat deze een symmetrie tussen de strijdende partijen suggereert - waarvan in militair, economisch, politiek en moreel opzicht geen sprake is - maar vooral omdat deze de kern van het probleem niet benoemt: de stelselmatige kolonisatie van Palestina door zionistische joden. Deze is ruim 100 jaar geleden begonnen en duurt tot de dag van vandaag voort - in de in 1967 bezette gebieden, maar ook in Galilea en de Naqab (Negev) Woestijn. De kolonisatie van Palestina is hand in hand gegaan met de massale verdrijving van Palestijnen en de verwoesting van de Palestijnse samenleving. Dimensies daarvan worden in dit boek uitvoerig belicht, evenals de doorwerking van het zionistisch-joodse hegemoniestreven op de Israelische samenleving. Verzet van Palestijnen tegen de verwoesting van hun leefomgeving is (en wordt) door Israelische machthebbers aangegrepen om nieuwe stadia in de kolonisatie naar de buitenwereld toe te rechtvaardigen. De bouw van de Muur is daarvan een recent voorbeeld. Pas wanneer onderkend wordt, dat de kolonisatie van Palestina de kern van het probleem vormt, daarvan afstand wordt genomen en - anders dan thans het geval is - daartegen wordt opgetreden, zal de weg vrijkomen voor een voor alle betrokkenen perspectief biedend politiek alternatief.
2008, 480 pag., Euro 19,5
Stichting Palestina Publicaties ( Soemoed ), Amsterdam, ISBN 9789080429321


This page last updated on: 13-1-2015