INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schackmann, W.
Titel: De proefkolonie (pocketeditie)
Sub titel: Vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie

In `De Proefkolonie' vertelt Wil Schackmann over het ontstaan van de koloniŽn die in het begin van de negentiende eeuw in Drenthe werden gesticht. De in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid wilde verarmde landgenoten uit hun toestand van 'diepe ellende en daaruit spruitende zedelijke verbastering' halen en natuurlijk tevens het verpauperde proletariaat inzetten voor landontginning ter voorkoming van sociale onrust. In een nog woest en maakbaar Drente zouden zij leren met landarbeid de eigen kost te verdienen. En daardoor vanzelf betere mensen worden. Aldus de doelstellingen van de Maatschappij. Met veel liefde voor het onderwerp en voor de mensen die er een rol in spelen, en met oog voor vermakelijke details, vertelt Wil Schackmann over het ontstaan van de Maatschappij, over de landelijke inzamelingsactie - die gezien kan worden als de eerste in haar soort - en vooral over het leven van de eerste 52 proefkolonisten in het net geopende dorp Frederiksoord. Een aantal daarvan leren we gaandeweg goed kennen. `De proefkolonie' leest als een roman, maar is gedegen non-fictie - gebaseerd op tien jaar onderzoek in correspondenties, verslagen, 'stamboeken' en rapporten van de Maatschappij. Bronnen die uniek zijn omdat ze niet alleen over de weldoende bovenklasse gaan, maar ook een zeldzaam inkijkje bieden in het bestaan van de 'beweldadigden'. Schackmann laat beide klassen tot hun recht komen. Door de meeslepende manier waarop hij de mensen beschrijft, met een milde kijk op de herkenbare menselijke tekortkomingen, heeft hij een boek geschreven dat de wereld van onze recente voorouders erg dichtbij brengt. Qua themathiek vergelijkbaar met het later verschenen `Pauperparadijs' van Susanne Jansen.
2008, 398 pag., Euro 12,5
Mouria, Amsterdam, ISBN 9789045800615


This page last updated on: 13-1-2015