INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Harten, Pim van & Roel Meijer (red.)
Titel: Irak in chaos
Sub titel: Botsende visies op een humanitaire ramp

Irak verkeert in chaos. Vier jaar nadat de Verenigde Staten Irak in maart 2003 binnenvielen en het Ba’ath regime van Saddam Hoessein omverwierpen, heeft de strijd tussen soennitische opstandelingen en bezetter plaatsgemaakt voor een burgeroorlog tussen verschillende etnische, religieuze en politieke groeperingen. Het om zich heen grijpende geweld gijzelt de Irakese samenleving, het fragiele politieke proces en zelfs de Amerikaanse bezettingsmacht. De Irakese burgerbevolking, gedwongen te leven temidden van al deze conflicten, betaalt een hoge prijs. Waar komt dit geweld vandaan? Waarom ging het mis met het Amerikaanse plan voor een stabiel, pro-westers en democratisch Irak, ten voorbeeld te stellen aan de rest van de Arabische wereld? Waarom bestrijden onder Saddam vreedzaam samenlevende soennitische en sji’itische Arabieren elkaar nu op leven en dood? Willen de Koerden, na 15 jaar de facto onafhankelijkheid, nog wel deel uitmaken van Irak? Wat vinden Irakezen zelf? Hoe ziet hun toekomst, en een politieke oplossing van het geweld in Irak eruit? In deze bundel laten Nederlandse en Irakese wetenschappers, journalisten, activisten, militairen, diplomaten en politici hun licht schijnen over de achtergronden van de recente Irakese burgeroorlog. Het zijn immers de Irakezen en hun conflicten, en niet de langer de Amerikanen, die nu de toekomst van Irak bepalen.
2007, 295 pag., Euro 22,5
Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 9789052602462


This page last updated on: 13-1-2015