INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wit, Daan de
Titel: De volgende oorlog
Sub titel: De aanval op Iran een voorbeschouwing

Het is niet de vraag ůf, maar wanneer. De Amerikaanse regering lijkt er volledig klaar voor te zijn - nu de wereld nog. Net als in de aanloopfase van de oorlog tegen Irak worden wij vrijwel dagelijks geconfronteerd met berichten dat Iran een bedreiging vormt voor IsraŽl en het Westen. Destijds werd er gesproken over massavernietigingswapens in Irak, die er niet bleken te zijn. Nu gaat het om de mogelijkheid dat Iran over tien ŗ vijftien jaar in staat is kernbommen te maken. Maar hoe bedreigend is Iran nu eigenlijk? Objectief gezien vormt het land geen gevaar, zeggen zelfs de IsraŽlische minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van de Mossad. Wie zoekt naar antwoorden op de vraag waarom we Iran dan toch zouden moeten aanvallen, valt op dat er ook deze keer grote oliebelangen meespelen - en niet te vergeten de belangen van de industrie die wapens en huurlingen moet gaan leveren. De onderzoeksjournalist Daan de Wit zet de feiten op een rij. Hij citeert uit openbare bronnen, rapporten, interviews. Hij spreekt met deskundigen en politici. Zijn verhaal schept duidelijkheid en overzicht, maar roept ook vragen op. Wat doen wij? Denken we weer dat het niet zo'n vaart zal lopen, zoals we dat ook dachten voor de rampzalig verlopen Irakoorlog? En gaan we dan opnieuw de oorlog politiek steunen en achteraf nabeschouwen? Of wordt het nu eens tijd voor een voorbeschouwing? De volgende oorlog is een meeslepend en angstwekkend document. Een boek om niet alleen media en politici, maar ons allemaal wakker te schudden. Daan de Wit laat parallellen zien met de aanloop van de oorlog tegen Irak. Een oorlog waarvan wij de afloop kennen: meer dan een miljoen doden, voor het merendeel onschuldige burgers, een volstrekt ontwrichte samenleving en mensen die er heel veel geld aan hebben verdiend. Een oorlog waar wij mede verantwoordelijkheid voor hebben genomen.
2008, 288 pag., Euro 17,5
Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 9789047700340


This page last updated on: 13-1-2015