INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kloosterman, Elly
Titel: De Nederlandse anarchisten en de Spaanse Burgeroorlog
Sub titel: Hoe de Nederlandse anarchistische beweging uiteenviel door de gewelddadige strijd in Spanje tussen 1936 en 1939

Facsimile uitgave van deze doctoraalscriptie uit 1979. Over dit onderwerp is eigenlijk nooit iets in druk verschenen, vandaar dat de uitgever nadat die deze scriptie aantrof in de collectie van het IISG besloot tot een uitgave. De auteur dook voor haar geschiedenisstudie in de archieven van het IISG en zocht uit wat de houding van de Nederlandse anarchisten was ten aanzien van de politiek van de Spaanse anarchisten voor en tijdens de Spaanse Revolutie/Burgeroorlog. Ze schildert het Nederlandse landschap van anarchistische (des)organisatie en de diep gewortelde antimilitaristische tradities vanaf het begin van de twintigste eeuw. Deze antimilitaristische traditie was een van de hoofdoorzaken voor de afkeuring van veel Nederlandse anarchisten van de deelname van anarchisten aan de oorlog in Spanje. Uiteindelijk zou wel of niet ondersteuning van de Spaanse kameraden tot een splijtzwam worden binnen de Nederlandse anarchistische beweging. Aan de hand van artikelen die in de genoemde jaren in de Nederlandse anarchistische pers verschenen, reconstrueert Kloosterman op minitieuze wijze de discussies. Een zeer goed leesbare reconstructie van een stuk slecht beschreven geschiedenis. Geregeld krijg je tijdens het lezen last van plaatsvervangende schaamte. Niet alleen van de stuitende afzijdigheid maar ook voor de weinig kritische geest die de Nederlandse anarchisten kenmerkte die wel de strijd van de Spaanse kameraden ondersteunden. Zo goed als onvoorwaardelijk werden de Spaanse CNT en FAI ondersteund. Eventuele kritiek werd onder het kleed geschoven of uitgesteld tot jaren na de teloorgang van de Spaanse Revolutie.
2009, 67 pag., Euro 3,5
Uitgeverij de Pook, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015