INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Thenu, Cornelis
Titel: Korban
Sub titel: Het verhaal van een Molukse activist

In december 1975 kaapten zeven jonge Zuid-Molukkers een trein bij Wijster. De actievoerders hielden het hele land in spanning. Er vielen slachtoffers en de actie leverde ogenschijnlijk niets op.Cornelis Thenu (Westerbork, I957) was de jongste gijzelnemer. Na afloop van de actie bracht hij ruim negen jaar door in een aantal Nederlandse gevangenissen. In Korban (Maleis voor offer of totale overgave) vertelt Thenu zijn verhaal. Het begint bij zijn jeugd in het kamp Westerbork/Schattenberg. Zonder kans op repatriŽring en onwillig om in te burgeren, raakten de statenloze Molukkers, de ex-Knil-militairen die daar waren ondergebracht, verbitterd. In de jaren vijftig en zestig voerde men geweldloze acties om de Molukse zaak in Nederland onder de aandacht te brengen. Enkele jaren later revolteerden de jongeren naar voorbeeld van buitenlandse 'idealisten' en 'vrijheidsstrijders' als de PLO, de IRA, de ETA, Che Guevara en vele anderen.Thenu beschrijft hoe het ideaal van de RMS, de vrije republiek der Zuid-Molukken, bij zijn geestverwanten leidde tot het besluit om een trein te kapen. Gedetailleerd vertelt hij over de voorbereidingen; hij legt nauwkeurig verslag van de actie, de overwegingen tijdens de eerst hectische en vervolgens eindeloze dagen in de trein, en de afloop. De nasleep bestaat uit de rechtszittingen, de lange - en vaak gewelddadige - jaren in gevangenschap, de maatschappelijke resultaten van de opstand, en ten slotte de vrijlating. Het was vooral de onderlinge kameraadschap en verbondenheid van de Molukse actievoerders die Thenu heeft geholpen zich door deze beproeving heen te slaan.Korban is het eerste publieke verslag van een van de Molukse actievoerders. Het geeft inzicht in de motieven en de geschiedenis van de Molukse strijd in Nederland voor de RMS.
1998, 192 pag., Euro 14,5
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9789029548212


This page last updated on: 13-1-2015