INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Engelen, Dirk van
Titel: Frontdienst
Sub titel: De BVD in de Koude Oorlog

In `Frontdienst' beschrijft de AIVD-medewerker en huishistoricus Dick Engelen de rol van de BVD tijdens de Koude Oorlog. Dit boek licht een enkele van de sluier op die, bijna twintig jaar na de val van het IJzeren Gordijn, nog altijd hangen over de geheime dienst van Nederland. De Koude Oorlog is vermoedelijk de meest onzichtbare oorlog uit de geschiedenis. In Oost en West werden miljarden uitgegeven aan een leger van infiltranten, spionnen en dubbelspionnen, zwaar bewapend met afluisterapparatuur en geavanceerde camera’s. Zij zwermden uit over de landen van NAVO en Warschaupact en drongen door tot de hoogste bestuurlijke en militaire kringen. In Nederland was de Binnenlandse Veiligheidsdienst belast met de bestrijding van al dit spionagegeweld.
2007, 350 pag., Euro 24,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789085065135


This page last updated on: 13-1-2015