INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Foucault, Michel
Titel: Discipline, Toezicht en Straf
Sub titel: De Geboorte van de Gevangenis

De nieuwe druk van dit boek dat de ontwikkeling van het gevangeniswezen tot onderwerp heeft. Onder invloed van de Verlichting en de Franse Revolutie maakte in de eerste helft van de negentiende eeuw het systeem van lijfstraffen steeds meer plaats voor een systeem van opsluiting; het accent kwam steeds meer te liggen op het correctionele karakter van de straf in plaats van op het bestraffende. Zodoende kwam het verschijnsel van de gevangenis op. De Franse filosoof Foucault (1926-1984) onderscheidt uiteindelijk twee systemen in het gevangenissysteem, dat van de blokkade en dat van de discipline. Het boek is door zijn filosofische karakter enkel geschikt voor de liefhebber. Met bibliografie en een aantal zwartwitreproducties.
2007, 448 pag., Euro 35
Historische uitgeverij, Groningen, ISBN 9789065540218


This page last updated on: 13-1-2015