INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zoon, Cees
Titel: Guatemala (landenreeks KIT)
Sub titel:

Guatemala is een land van veel geweld. Natuurgeweld in vorm van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en orkanen. Maar ook menselijk geweld is een constante in de geschiedenis van het land. Na 36 jaar burgeroorlog brachten de vredesakkoorden die in 1996 werden getekend nieuwe hoop. Van alle veranderingen die toen werden beloofd is vooralsnog echter maar weinig terechtgekomen. Ongeveer de helft van de bevolking van Guatemala stamt direct af van de bouwers van een van de grote precolumbiaanse culturen in Amerika. Het land telt meer dan twintig verschillende volken met Maya-wortels en een voortlevende Maya-cultuur. Met de komst van de Spaanse kolonisten werden de indŪgenas (inheemsen) gedegradeerd tot tweederangs burgers, en dat zijn ze vandaag de dag nog altijd. Verbetering van hun situatie en beŽindiging van hun stelselmatige discriminatie is een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Guatemala.
2007, 128 pag., Euro 14,5
, , ISBN 9789068324112


This page last updated on: 13-1-2015