INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Constandse, Anton L.
Titel: De Alarmisten
Sub titel: 1918-1933

Waren de jaren na 1920 inderdaad 'the gay twenties'? De keerzijde van dit aspect vindt men in dit boek vol onbekende dramatische sociale situaties, zwaarmoedige filosofieŽn en vreemde artistieke prestaties: een bloemlezing van opstandige verzen, gedachten, aforismen, tekeningen; en van essays over dadaÔsme, expressionisme, antimilitarisme, revolutionair verzet, anarchisme. De proletarische rebellie uit zich onder andere in propaganda voor een 'neem- en eetrecht', dienstweigering, maar ook in 'de bom van I92I' (Piet Kooijman) en oproepen tot solidariteit met de muiters der Zeven ProvinciŽn in 1933. Tussen de revolutionaire toespraak van Troelstra in I9I8 en de veroordeling van Sneevliet in 1933 liggen in deze 'alternatieve vaderlandse geschiedenis' de gedichten en gedachten van weinig bekende pre-provo's, auteurs, idealisten en saboteurs.
1975, 160 pag., Euro 6,5
Meulenhoff, Uitgeverij, Amsterdam, ISBN 9029001305


This page last updated on: 13-1-2015