INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Meel, P. & H. Ramsoedb (red.)
Titel: Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd
Sub titel: Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname

Verzet en pacificatie zijn sleutelconcepten in het werk van veel onderzoekers die zich met Suriname bezighouden. Bij verzet wordt vaak gedacht aan uitingen van vijandigheid en destructie in de vorm van gewapende opstanden en guerrilla-activiteiten. Maar onder verzet kan ook politiek, artistiek of intellectueel geÔnspireerde kritiek worden verstaan, die zich richt op het meer beargumenteerd uiteenzetten van standpunten. Pacificatie is de keerzijde van verzet. Waar actie wordt gevoerd door groepen en individuen die hun recht zoeken en vrijheid nastreven, is de tegenreactie doorgaans van degenen die de macht in handen hebben en het monopolie op de geweldsmiddelen bezitten. In `Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd' zijn vijftien bijdragen over pacificatie en verzet in Suriname gebundeld. De artikelen bestrijken uiteenlopende perioden en betreffen verschillende genres. Er zijn breedvoerige beschouwingen en diepgravende detailstudies, geŽngageerde betogen en speelse essays. In al hun veelvormigheid - en vaak verrassende actualiteit - bieden de bijdragen een staalkaart van de discussies die er op dit moment binnen de Surinamistiek worden gevoerd. Hoewel specialisten op hun vakgebied zijn de auteurs erin geslaagd toegankelijke artikelen te schrijven, die een breed publiek zullen aanspreken.
2007, 374 pag., Euro 35
Prometheus / Bert Bakker / Ooievaar, Amsterdam, ISBN 9789035131743


This page last updated on: 13-1-2015