INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: George, Susan
Titel: Een andere wereld is mogelijk ALS..
Sub titel:

Na haar huiveringwekkende satire `Het Lugano Rapport' -- het fictieve rapport van een economische topconferentie die miljoenen overbodige mensen van de aardbodem wil laten verdwijnen -- komt Susan George nu met een positief getoonzet boek waarin ze laat zien dat het ook anders kan. In "Een andere wereld is mogelijk ALS" zet ze uiteen onder welke voorwaarden deze populaire slagzin werkelijkheid kan worden. En van die voorwaarden, misschien wel de belangrijkste, is dat de Europeanen het voortouw moeten nemen op het mondiale toneel. Een leefbare, rechtvaardige en ecologisch duurzame wereld kan alleen worden opgebouwd door middel van internationale samenwerking. Het gaat erom dat naties overeenkomen dezelfde regels te handhaven, inclusief regels om de macht van de markt te beteugelen. Van de regering-Bush valt in dit opzicht weinig heil te verwachten. Evenmin is er van de reformistische politieke denkbeelden van Susan George veel heil te verwachten.
2005, 276 pag., Euro 19,95
Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 9789056376985


This page last updated on: 13-1-2015