INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Docom
Titel: Guerrilla verzet in de VS: Weather Underground Organization
Sub titel: Docuementen aangaande de theoretische motivatie van revolutionaire politiek

Verhandeling over de Weather Underground (WU) en daaraan gelieerde of daaruit voortgekomen organisaties. Aan bod komen de voorgeschiedenis van Students for a Democratic Society, de Weatherman en daaruit voortgekomen WU. Over kritiek en zelfkritiek, guerilla in de jaren zeventig en tachtig, de rol van het overheidsrepressieprogramma COINTELPRO, een politieke analyse van de toestand van de socialistische/communistische beweging in de VS. Dit geheel vanuit marxistisch-leninistisch perspectief, wat geen wonder is als je weet dat dit boekwerk, evenals de andere uitgaven van DOCOM, uitgebracht wordt door de laatste voormalige `secretaris generaal' van het Rood Verzetsfront.
2007, 354 pag., Euro 25
DoCom, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015