INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Estulin, Daniel
Titel: De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie
Sub titel:

Al meer dan vijftig jaar komt een selecte groep politici, diplomaten, bankiers en topzakenlieden een keer per jaar in het geheim bijeen om wereldzaken te bespreken. Dit ogenschijnlijk onschuldige genootschap neemt tijdens deze informale bijeenkomsten beslissingen met verstrekkende gevolgen. De ware geschiedinis van de Bilderberg-conferentie vertelt niet alleen over de ontstaansgeschiedenis van deze groep onder leiding van prins Bernhard, maar ook over de enorme invloed die de Bilderberg-club inmiddels heeft en de gevolgen hiervan voor de wereldpolitiek. Daniel Estulin volgt het gedachtengoed van de Bilderberg-club en zijn streven naar een politiestaat, geleid door een wereldregering, bewaakt door een wereldleger, financieel gesteund door een wereldbank en bewoond door een bevolking die volledig gevolgd kan worden dankzij ge´mplanteerde microchips.
2007, 285 pag., Euro 17,95
Kosmos, Utrecht, ISBN 9789021582665


This page last updated on: 13-1-2015