INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Barber, Benjamin
Titel: De infantiele consument
Sub titel: Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt

Er wordt veel meer geproduceerd dan nodig is. En we kopen veel meer dan we nodig hebben. We kopen wat anderen hebben, omdat zij het hebben. We kopen identiteit. We kopen wat de markt wil dat we kopen. Want de markt brengt niet alleen goederen voort. De markt creŽert behoeften - en wij nemen die maar al te graag over. In 'De infantiele consument' laat Benjamin Barber zien hoe onze samenleving is gekoloniseerd door een alomvattende dominantie van de markt. Hij introduceert wat hij het 'infantiliserend ethos' noemt: de kapitalistische ideologie die verantwoordelijke burgers reduceert tot volgzame consumenten en het publieke goed vervangt door het private eigendom. Scherp analyseert Barber de consequenties van deze ontwikkeling voor onze kinderen, onze vrijheid, voor burgerschap en democratie. Uiteindelijk laat hij zien hoe burgers zich kunnen verzetten tegen de schizofrenie waarmee het consumentisme hen heeft geÔnfecteerd en hoe zij deze kunnen overwinnen.
2007, 512 pag., Euro 24,95
Ambo|Anthos Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9789026320699


This page last updated on: 13-1-2015