INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wiersma, Rymke
Titel: En de koe zei boe
Sub titel:

Mooi vormgegeven kinderboekje dat helaas gespeend is van humor. Het (voor)leesritme wordt bemoeilijkt door een lastige combinatie van overkinderlijke korte zinnetjes en ingewikkelder taalgebruik. De teksten sluiten meer op de illustraties aan dan op elkaar, waardoor de samenhang in het verhaal te wensen overlaat. Na de anticlimax, waar de moraal van het boekje (koemelk is voor kalfjes) wordt toegelicht, vergeet de schrijfster niet om de jeugdige lezertjes erop te wijzen dat ze hun Vitamine B12 pilletjes moeten nemen. Geniet maar van de mooie plaatjes.
2007, 43 pag., Euro 5
Atalanta, Utrecht, ISBN 9789073034389


This page last updated on: 13-1-2015