INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Collectief
Titel: Iedereen vreemd
Sub titel: Strijd tegen asielkampen en deportaties

Bundel artikelen die de afgelopen 4 jaar in het Belgische anarchistische tijdschrift de Nar zijn verschenen. Onderwerpen onder andere: vrije markt en vrije migratie; hoe moet het verder met het verzet tegen het vreemdelingenbeleid; over verzet tegen concentratiekampen voor vluchtelingen op verschillende locaties in Europa; de dubieuze rol van het Rode Kruis in de concentratiekampen;
2007, 74 pag., Euro 2
de NAR, Berchem, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015