INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Collectief
Titel: In girum imus nocte et consumimur igni
Sub titel: Catalogue for Situationist International exposition in the Centraal Museum in Utrecht

Aan de hand van schilderijen, pamfletten, films, foto’s en briefwisselingen is in de tentoonstelling IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI (Als we ‘s nachts de kring binnendringen worden we verteerd door vuur) de ontwikkeling van de Situationistische Internationale te volgen. Van Constant Nieuwenhuys is het project ‘Nieuw Babylon’ te zien, waarin hij vorm gaf aan het ‘unitair urbanisme‘; een samenleving waarin de menselijke creativiteit kan bloeien. De gedachten van Guy Debord zijn te volgen in pamfletten en schetsen waarin hij de ‘spektakelsamenleving’ ontdoet van haar glans. Kunstenaars als Asger Jorn floreren in hun interventies in de stedelijke realiteit van de vroege jaren zestig. Ook is er aandacht voor de invloed van de Situationistische Internationale op de Parijse studenten- en arbeidersopstanden in mei 1968. Tjebbe van Tijen toont de interactieve installatie ‘Situationisten op drift’ (http://imaginarymuseum-archive.org/SITUTweb/), waarin de Nederlands-Vlaamse connectie met de Situationistische Internationale wordt verbeeldt aan de hand van voorlopers, deelnemers, volgelingen, uitgeslotenen, geinspireerden en criticasters.
2006, 247 pag., Euro 10,95
Centraal Museum, Utrecht, ISBN 9783905770148


This page last updated on: 13-1-2015