INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zinn, Howard
Titel: De Geschiedenis van het Amerikaanse volk (hardcover)
Sub titel: Van 1492 tot vandaag

Howard Zinn is een van de invloedrijkste Amerikaanse historici van de laatste decennia. Zijn bekendste boek is A People’s History of the United States waarin hij het ontstaan en de groei van de VS bekijkt door de ogen van de underdogs. Zijn boek is de oral history van Indianen, slaven, deserteurs, textielarbeiders, GI’s uit Vietnam, feministen en jonge zwarten uit de slums. Het groeit uit tot een relaas van het volksverzet tijdens de opgang van een voormalige Britse kolonie tot absolute wereldmacht: 'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?' Tegenover de officiële, heroïsche geschiedschrijving (van Christoffel Columbus tot George Walker Bush) rijst een andere heroïek: die van gewone mensen tegen het lot dat de 'groten der aarde' hen opleggen. Neoconservatieve kringen kelderden het boek als politiek incorrect, maar wie de geschiedenis van de VS door Zinns bril leest, zal verbijsterd zijn over de déjà vu’s die de VS ons vandaag te bieden heeft.
2007, 800 pag., Euro 44,95
EPO, Berchem, ISBN 9789064454431


This page last updated on: 13-1-2015