INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gasenbeek, B. & J.C.H. Blom & J.W.M. Nabuurs (red.)
Titel: God noch autoriteit
Sub titel: Geschiedenis van de Vrijdenkersbeweging in Nederland

In 1856 werd de vrijdenkersvereniging De Dageraad opgericht. Deze belangrijke gebeurtenis wordt dit najaar uitgebreid herdacht. Ter gelegenheid hiervan verschijnt ook dit boek over het vrije, ondogmatische denken in Nederland. De vrijdenkers hebben in Nederland altijd een minderheid gevormd. Zij moesten opboksen tegen de gevestigde kerken, zuilen en andere instituties in de negentiende en twintigste eeuw. Daarmee is nog niet gezegd dat de min of meer georganiseerde vrijdenkers in de vereniging De Dageraad een marginale positie hebben bekleed in het moderne Nederland, integendeel. Met Multatuli, F. Domela Nieuwenhuis, Aletta Jacobs, S. van Houten en vele anderen waren de vrijdenkers een bijzondere, niet te verwaarlozen factor in de samenleving. Ze stonden aan de wieg van het moderne liberalisme, het socialisme, het feminisme en het anarchisme.
2006, 336 pag., Euro 24,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789085063582


This page last updated on: 13-1-2015