INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Koster, Karel (ed.) & NVMP
Titel: Nucleaire ontwapening, nog steeds een bittere noodzaak
Sub titel: Feiten en meningen over het nucleaire gevaar

De angst voor een nucleaire holocaust zoals die 25 jaar geleden bestond is verdwenen, maar de rol van de kernwapens is geenszins verminderd. Er staan nog steeds duizenden kernwapens gereed om binnen luttele minuten een kernoorlog te beginnen. Ook is er sprake van een gestage toename van het aantal kernwapenstaten: IsraŽl, India, Pakistan, Noord-Korea en misschien straks Iran? Een feitelijke beschrijving en evaluatie van de nucleaire ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar met de nadruk op het Nederlandse beleid vormen de rode draad van het boek. Daarnaast geven de diplomaten Jaap Ramaker en Chris Sanders, de politicus Bert Koenders, de wetenschapper Bart van der Sijde, de arts Herman Spanjaard (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie), de jurist Meindert Stelling en de actievoerders Joris Thijssen (Greenpeace-Nederland), Tera Fopma (Vrouwen voor Vrede) en Barbara Smedema (Acties tegen Kernwapens) hun visie op dat beleid. Zo komen er een reeks meningen aan bod, naast de achtergrond informatie die ook ondersteund wordt door een omvangrijke documentatie.
2006, pag., Euro 15
Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP), Utrecht, ISBN 9075307039


This page last updated on: 13-1-2015