INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bosch, van den
Titel: De angstreactor
Sub titel: Kalkar, kroniek van een eeuwige belofte

Dit onthutsende boek is de geschiedenis van de duurste fabriek ter wereld, verteld door de planners, de bouwers, de demonstranten en de politici. Spionage, de atoomstaat, plutoniumeconomie, terrorisme, de bom en een bijna oneindige energiebron: waarmee is de naam Kalkar eigenlijk niet verbonden? Twee ongelukken, Harrisburg in 1979 en Tsjernobyl in 1986, leken de kernenergie in het Westen de nekslag te geven. Maar onlangs stelden voorstanders dat kernenergie noodzakelijk is voor economische groei en reductie van broeikasgas, terwijl anderen juist becijferen dat we gemakkelijk zonder kunnen. Het lijkt een herhaling van de discussie die begin jaren zeventig begon. Toen besloot Nederland mee te doen met de bouw van een snelle kweekreactor in Kalkar. Het verzet tegen die kerncentrale was de opmaat voor een brede antikernenergiebeweging. De angstreactor is een verhaal over dromen en idealen, dat begint in 1957 in het naoorlogse Duitsland in Karlsruhe en in 1995 eindigt in het pretpark van Kalkar. Kees van den Bosch interviewde alle betrokkenen en kreeg de beschikking over geheime nota's en documenten, met als resultaat een spannend boek waarin veel actuele thema's aan de orde komen.
2006, 270 pag., Euro 19,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789085062929


This page last updated on: 13-1-2015