INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bouhuijs, R.J.W.
Titel: De gefragmenteerde staat
Sub titel: Een onderzoek naar de relatieve autonomie van de staat onder het moderne kapitalisme

De dissertatie haakt aan bij de marxistische discussies die in de jaren zeventig op tal van voornamelijk westerse universiteiten woedden en betrekking hadden op de zogenaamde relatieve autonomie van de staat. Vanuit een tweetal empirisch cases, poogt de auteur in dit boek een nieuwe kijk op dit debat tot uiting te laten komen. Daarnaast gaat hij in op enkele actuele mondiale politieke trends. Al met al het behelst het boek een geactualiseerd perspectief op de marxitische politieke theorie.
2006, 308 pag., Euro 35
Spinhuis, Amsterdam, ISBN 9055892653


This page last updated on: 13-1-2015