INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Machiavelli, Niccoló
Titel: Discorsi
Sub titel:

Niccoló Machiavelli dankt zijn faam als politiek schrijver en denker aan twee werken: het beknopte traktaat Il Principe (De heerser) en de veel omvangrijkere en belangrijkere Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius). In de Discorsi vergelijkt Machiavelli de geschiedenis van het oude Rome, zoals beschreven door Livius en andere klassieke geschiedschrijvers, met de eigentijdse geschiedenis van Florence en Italië. Voortbouwend op deze vergelijking formuleert hij een reeks gedachten over staatkunde en de condition humaine, die tot op de dag van vandaag een inspiratiebron zijn gebleven voor historici, politicologen en letterkundigen. Deze integrale Nederlandse vertaling was de eerste dieverschee sinds de Gouden Eeuw, en tevens de eerste die gemaakt werd naar de oorspronkelijke Italiaanse tekst.
2007, 580 pag., Euro 24,95
Ambo|Anthos Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9026319940


This page last updated on: 13-1-2015