INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Willemsen, Roger
Titel: Guantanamo spreekt
Sub titel: Interviews met ex-gevangenen

Over Guantánamo is veel gehoord op de verhalen na die de gevangenen zelf te vertellen hadden. De interviews in Guantánamo Spreekt geven hen een stem. In Guantánamo worden al ruim vier jaar ‘vijandelijke strijders’ door de Amerikaanse regering vastgehouden zonder aanklacht, zonder vorm van proces en buiten alle internationale conventies om. De pers mag Guantánamo tot dusver alleen ‘van buitenaf’ bekijken; met de gevangenen heeft tot op de dag van vandaag niemand mogen praten. De berichten over gekochte gevangenen, zelfmoordpogingen, verkrachtingen, ontheiliging van de Koran, honden in cellen, aan drugs verslaafde bewakers en ‘spoorloos verdwenen’ gevangenen nemen almaar toe; onafhankelijk onderzoek wordt afgewezen. Ontslagen gevangenen moeten zich schriftelijk en onder dreiging van zware straffen verplichten het absolute stilzwijgen te bewaren.
2006, 207 pag., Euro 18,9
Cossee, Amsterdam, ISBN 9789059361409


This page last updated on: 13-1-2015