INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Plas, Bas van der
Titel: Katastrofa
Sub titel: Milieu in Rusland. 20 jaar na Tsjernobyl

In Katastrofa schrijft Bas van der Plas lyrisch over de Russische rivieren, de levensaders van Rusland. Talloze rivieren en riviertjes noemt hij bij naam, waarbij hij tot vervelens toe de overschrijdingen van de maximum concentraties van allerlei afschrikwekkende chemicaliŽn de revue laat passeren. Zeer irritant is de slechte redactie: het taalgebruik is moeizaam, soms krom en er staan veel schrijffouten in. Het meest stoorde me echter de Ďpolitiekeí visie, of beter, de apolitieke benadering van het geheel. Bas benadert de zaak, vooraal in de eerste helft van het boek, heel moralistisch: de ongerepte natuur is goed, de gecorrumpeerde mensenhand vernielt al dit schoons. De watervoorziening voor de Russische steden moet het bijvoorbeeld ontgelden: de dammen die hiertoe in de rivieren zijn geplaatst creŽren ondiepe bassins waarin chemicaliŽn zich ophopen en verrottingsprocessen de waterkwaliteit ernstig aantasten. Deze en andere terechte constateringen worden echter steevast gevolgd door morele afkeuring van de projecten als zodanig. Hoe de Russen aan hun water moeten komen is niet zijn zorg, of in ieder geval niet het onderwerp van het boek. Hij laat dus duidelijk de problemen zien vanuit een ecologisch standpunt, maar laat de crux buiten beschouwing: hoe organiseert de elite de productie, al of niet ten koste van mens en natuur? Afgezien van bovenstaande struikelblokken vond ik het boek toch de moeite waard vanwege het overzicht van de milieuproblemen in Rusland en een aantal verrassingen: de kernramp in de Oeral uit de jaren í50, waarbij een derde van de hoeveelheid radioactief materiaal van de ramp in Tsjernobyl vrijkwam, was mij alleen vaag bekend, maar is werkelijk een subliem staaltje van minachting van het volk door de sovjet technocraten. Alles was geheim geheim, de bevolking stond bloot aan de radioactieve neerslag en dronk verontreinigd water. Het boek eindigt met een hoofdstuk over Rusland als nucleaire stortplaats van de wereld, zeer interessant allemaalÖ
2006, 140 pag., Euro 18
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067281921


This page last updated on: 13-1-2015