INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Klink, Bart van & Nicolle Zeegers (red.)
Titel: Hoe maakbaar is veiligheid?
Sub titel: Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Een achttal experts geeft hun mening over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht; kernthema is daarbij de vraag ‘hoe maakbaar is veiligheid?’. Oftewel: In hoeverre draagt de identificatieplicht daadwerkelijk bij aan de veiligheid in de samenleving en in hoeverre is de wet iets dat de burgers alleen maar het gevoel moet geven dat er iets gedaan wordt. Een jaar na de invoering laten 8 politici en wetenschappers hun licht schijnen over deze en andere vragen rond de wet. Voor een bespreking zie ook: http://www.ravagedigitaal.org/index.htm?2007/deel2/id/id.php~mainFrame
2006, 107 pag., Euro 10
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067281913


This page last updated on: 13-1-2015