INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Anoniem
Titel: Kronieken en zwerftochten van de sociale oorlog in Europa
Sub titel: Over de arrestaties van een aantal anarchisten in Valencia, de wisselvalligheden van een veronderstelde `onwettige vereniging' en andere kronieken van de sociale oorlog in Europa

Uit het voorwood: "Al met al volgen de meeste van de hier weergegeven feiten zich op in de vorm van een “chronologie” van verschillende plaatsen en tijden. Vertrekkende van een reeks arrestaties van anarchisten in Valencia in de herfst van 2005, die met een serie van specifieke beschuldigingen werden opgezadeld, wil schrijver dezes een analytisch model uitwerken dat het louter descriptieve karakter overstijgt en als referentie kan dienen om het huidige panorama van de diverse aan de gang zijnde revolutionaire en anarchistische strijden en de daaruit volgende staatsrepressie aan te pakken. Een gedegen analyse van situaties en ervaringen, die ogenschijnlijk geen relatie met elkaar hebben, maakt duidelijk dat ze ingepast moeten worden in een globaal panorama waarvan de interne logica aan een aantal precieze parameters beantwoordt. Een pretentieuze onderneming, zeker, maar in ieder geval noodzakelijk willen we niet blijven dwalen in de lusteloosheid van een serie van situaties die zich om de zoveel tijd herhalen met het gevolg dat ze een aanvaard onderdeel gaan vormen van de dagelijkse realiteit. Daarom is het goed een soort van “kaart van het vijandelijke territorium” uit te tekenen, met steeds in gedachten dat we ons begeven op “moerassig grondgebied” waar de duizend gezichten van de sociale controle zich steeds sneller wijzigen en modificeren."
2006, 12 pag., Euro 0,8
Anarchist Black Cross Amsterdam, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015