INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Seyfried, Gerhard
Titel: Der Schwarze Stern der Tupamaros
Sub titel:

Paperback uitgave van de roman van de bekende Duitse underground striptekenaar Seyfried (bekend van onder andere het nog steeds leverbare `Bullen und Bonzen’). De roman heeft als hoofdpersonen Fred en Jenny die in het begin van de jaren zeventig in de linkse scene van München actief zijn. Het verzet in Duitsland tegen het heersende systeem radicaliseert steeds verder, de overheid treedt steeds harder op tegen demonstranten. De Rote Armee Fraktion en de Beweging van de 2e Juni voeren hun eerste acties uit. De hoofdpersonen radicaliseren mee en worden in toenemende mate lastig gevallen door de lokale politie. Jenny sluit zich op den duur aan bij de Beweging van de 2e Juni. Fred vervult een soort ondersteunende functie en weet uit handen te blijven van de politie. Jenny wordt opgepakt, maar weet al vrij snel op spectaculaire en hilarische wijze te ontsnappen. Enige malen ontmoet Fred Jenny, zowel in Oost-Berlijn als in het buitenland. Op hun laatste afspraak komt Jenny, die al plannen had om de wapens in de wilgen te hangen en voor wie Fred al valse papieren geregeld had, niet opdagen.
2006, 336 pag., Euro 10,5
Aufbau Verlag, Berlin, ISBN 3746622719


This page last updated on: 13-1-2015