INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mooij, A.
Titel: De strijd om de februaristaking
Sub titel:

Dit boek reconstrueert de toenemende politieke polarisatie, de ruzies en het moeizame proces van eenwording na de Februaristaking. Maar ook nadat de politieke strijdbijl was begraven, bleef de erfenis van de Februaristaking omstreden. Wat voor de één een roemrijke verzetsdaad bleef, die oproept tot waakzaamheid tegen rassenwaan en vreemdelingenhaat, was voor de ander hooguit een moedig gebaar, dat niet mag verhullen dat de deportatie van de joden nergens zo efficiënt en soepel is verlopen.
2006, 174 pag., Euro 17,5
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9050187684


This page last updated on: 13-1-2015