INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Loo, Vilan van de
Titel: De vrouw beslist
Sub titel: De tweede feministische golf in Nederland

Dankzij de eerste feministische golf, ruim een eeuw geleden, kregen vrouwen toegang tot het onderwijs en werd vrouwenkiesrecht een feit. In 1967 bracht de publicatie in het november-nummer van De Gids van het roemruchte artikel 'Het onbehagen bij de vrouw' de Tweede Feministische Golf op gang. Het door Joke Kool-Smit gesignaleerde 'onbehagen' riep bij andere vrouwen herkenning op. Een ongekende golf van initiatieven spoelde vervolgens over Nederland. Vrouwen eisten op allerlei manieren veranderingen. Bijvoorbeeld door zich te organiseren in groepen als Dolle Mina, Wij Vrouwen Eisen, De Bonte Was of door vrouwenhuizen en praatgroepen op te richten. Er ontstond een nieuwe vrouwencultuur, met andere vormen van waardering voor het 'vrouwelijke' in zichzelf en elkaar. Aan het eind van de jaren '80 beschouwde men de Tweede Feministische Golf min of meer als verleden tijd. De veranderingen die tot stand waren gekomen leken aanzienlijk te zijn, zowel in de wetgeving als in de maatschappelijke moraal. Zo leek de traditionele man/vrouw rolverdeling waarin hij werkt en zij zorgt, voorbij. Men dacht, dat alles nu geregeld was. Feminisme leek een achterhaald fenomeen te zijn. Omdat de gevolgen van de Tweede Feministische Golf op vrijwel elk niveau van de Nederlandse samenleving merkbaar waren, heeft bijna iedere inwoner ermee te maken. Vaak zonder het te beseffen. Wie de maatschappelijke en politieke inrichting van het Nederland van vandaag beter wil leren begrijpen, en het verband tussen de wetten en de werkelijkheid wil doorgronden, kan niet om de Tweede Feministische Golf heen. In `De vrouw beslist' geeft Vilan van de Loo voor het eerst een samenvattend en samenhangend beeld van de omvang en invloed van de Tweede Feministische Golf. Het resultaat is een vrolijk en toegankelijk publieksboek dat de vele betekenissen die Tweede Feministische Golf gehad heeft en nog heeft, in woord en beeld overtuigend aantoont.
2005, 240 pag., Euro 19,95
Inmerc, Wormer, ISBN 9066115440


This page last updated on: 13-1-2015