INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Verbaas, Frans-Willem
Titel: Er is thans geen grond
Sub titel: Het Nederlandse asielbeleid van binnenuit

Nederland staat inmiddels in Europa bekend om zijn harde asielbeleid. De auteur Frans-Willem Verbaas was jarenlang rechtshulpverlener van asielzoekers en schrijft openhartig over zijn ervaringen met het asielbeleid. Hij haalt tal van schrijnende praktijkgevallen aan die illustratief zijn voor een decenium Nederlandse asielpolitiek. Verbaas schetst op een toegankelijke manier de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, die tot kritiek hebben geleid van o.a. mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watsch en Amnesty International. Hij gaat in op de voortdurend weerklinkende roep om een ruimer generaal pardon voor asielzoekers die al jarenlang in Nederland de definitieve beslissing van hun procedure afwachten. Verbaas stelt de vraag of Nederland nog wel een veilig toevluchtsoord is voor vluchtelingen in nood.
2005, 160 pag., Euro 14,95
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9789029563253


This page last updated on: 13-1-2015