INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Matsier, Nicolaas
Titel: Het achtenveertigste uur
Sub titel:

Een man, naar eigen zeggen uit Soedan, heeft asiel aangevraagd op Schiphol. Hij belandt in de zogenoemde achtenveertiguursprocedure. Zijn dossier groeit gestaag. De marechaussee, de IND-ambtenaren, de advocaten, de vreemdelingendienst, achtereenvolgens dragen ze hun steentje bij. Het achtenveertigste uur is een dossierroman. Het is ook een estafetteroman. Nooit ziet de man uit Soedan iemand vaker dan welgeteld één keer. Het hoge tempo eist zijn tol. Hoe temidden van slordigheid en onduidelijkheid waarheid te vinden? Het achtenveertigste uur, met zijn constante afwisseling van verhoren, innerlijke monologen en interviews, is een onalledaags en spannend boek.
2005, 269 pag., Euro 18,5
Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 9023416392


This page last updated on: 13-1-2015