INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Boomkens, René
Titel: De nieuwe wanorde
Sub titel: Globalisering en het einde van de maakbare samenleving

Door de 'globalisering' zouden wereldwijd traditionele samenlevingsvormen teloor gaan en vervangen worden door nieuwe verbanden. Het nostalgische verlangen naar die oude vormen vindt zijn neerslag in de discussies die momenteel gevoerd worden over cultureel erfgoed en de canon. Het ideaal van één gemeenschap is volgens Boomkens religieuze kitsch: 'Het is niet zo dat één gemeenschap oplossingen kan bieden. We zijn juist altijd gevormd door chaos en pluraliteit.' Hij bestrijdt dan ook het idee dat de 'ware gemeenschap' er een is die voortkomt uit noties die een paar eeuwen geleden geboren zijn in Westerse, Angelsaksische landen. Het idee dat wij producten zijn van de Verlichting en daarmee de gedachte dat we cultureel iets verworven hebben dat andere culturen niet hebben is schadelijk. Het is niet alleen in strijd met het Verlichtingsdenken zelf, maar ook met het idee dat bijvoorbeeld moslims zich daardoor niet kunnen aanpassen binnen een democratie. 'Alleen al historisch gezien is het Europees-christelijke ideaal een idioot streven.'
2006, 328 pag., Euro 22,5
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055156507


This page last updated on: 13-1-2015