INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kruif, J. de & Marieke Meijer Drees & J. Salman
Titel: Het lange leven van het pamflet
Sub titel: Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900

Pamfletten zijn net honden. Ze kunnen flink bijten, bestaan al eeuwen lang, in heel veel verschillende soorten, en hoewel iedereen er een concrete voorstelling van heeft, is het toch verre van eenvoudig ze te definiŽren. Pamfletten vormen dan ook uitdagend onderzoeksmateriaal, zowel voor historici en kunsthistorici, als voor literatuur- en boekwetenschappers. De bundel `Het lange leven van het pamflet' toont dit overtuigend aan. In zoín vijftien bijdragen, geschreven en bijeengebracht door een keur van experts, krijgt het pamflet voor het eerst de aandacht die het verdient. Het pamflet wordt over een lange periode belicht. Bovendien worden in de bundel zeer verschillende aspecten en themaís aan de orde gesteld, zoals propaganda, ideologie, beeldvorming, metaforiek, rijm, afbeeldingen, typografie, distributie en censuur.
2006, 235 pag., Euro 19
Verloren, Hilversum, ISBN 9065508899


This page last updated on: 13-1-2015