INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Westerman, Frank
Titel: Ingenieurs van de ziel (midprice)
Sub titel:

Westerman die eerder het indrukwekkende boek `De Graanrepubliek' publiceerde, neemt met zijn nieuwe boek afscheid van Rusland, waar hij jarenlang NRC-correspondent was. Hij gaat na voor welke rol de meer of minder gelauwerde Russische schrijvers zich hebben laten gebruiken bij het ophemelen van de megalomanische waterbouwwerken die Stalin in Sovjet Rusland (voor een groot deel met tot dwangarbeid veroordeelde al of niet vermeende politieke tegenstanders of `gewone' gevangenen) liet uitvoeren. Met name de auteur Paustovski wordt uitgebreid in zijn hemd gezet.
2005, 288 pag., Euro 15
Olympus, Amsterdam, ISBN 904670033X


This page last updated on: 13-1-2015