INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: McLeod, Cynthia
Titel: Die revolutie niet begrepen
Sub titel:

Rita, een doorsnee Surinaamse vrouw beleeft het allemaal en zit er middenin. Ze houdt een dagboek bij, eigenlijk begonnen om haar scheidingsfrustraties van zich af te schrijven, maar allengs verandert het en schrijft ze op wat er gebeurt, wat haar familie en vrienden meemaken, wat ze voelt en denkt tijdens 'de revolutie', vooral omdat haar zoon rechtstreeks bij alles betrokken raakt, aangezien hij in het begin van die omwenteling toevallig dienstplichtig militair is. Via Rita beleven we de hoop, de frustraties, het verdriet en de onmacht van de Surinaamse bevolking in deze veelbewogen periode.
2005, 286 pag., Euro 18
Conserve, Schoorl, ISBN 9789054292012


This page last updated on: 13-1-2015