INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zizek, Slavoj
Titel: Het subject en zijn onbehagen
Sub titel: Vijf essays over psychoanalyse en het cartesiaanse cogito

Zizek bestudeert vanuit lacaniaans perspectief de lotgevallen van het cartesiaanse cogito. Wat betekent de lacaniaanse psychoanalyse voor de filosofie?  In een dialoog met Daniel Dennett laat Zizek zien dat het gedeconstructueerde subject van Dennett een grondslag behoeft: het subject van het onbewuste.  Ook analyseert Zizek het fenomeen van de cyberspace. Hij maakt een fascinerende vergelijking tussen de virtuele werkelijkheid en de multipele persoonlijkheidsstoornis en verkent de gevolgen van de virtuele werkelijkheid voor de moderne subjectiviteit.  
2000, 223 pag., Euro 8,9
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9053523456


This page last updated on: 13-1-2015