INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Brinton, Maurice
Titel: De bolsjewiki en het arbeiderszelfbestuur, 1917-1921
Sub titel: De staat en de contrarevolutie

Om betekenis te hebben zal de komende revolutie diepgaand libertair moeten zijn. Zij zal gebaseerd moeten zijn op een echte verwerking van de hele Russische ervaring. Zij zal moeten weigeren het ene stel heersers in te wisselen voor een ander, het ene zootje priesters voor het andere, het ene autoritaire -sme voor het andere, de ene beperkende orthodoxie voor de andere. Alle schijnoplossingen die even zovele uitdrukkingen zijn van de voortdurende vervreemding van de mens, moeten ontmaskerd worden. Een echt begrip van het bolsjewisme moet een onderdeel van elke revolutie zijn die zich ten doel stelt alle vormen van vervreemding en zelfbedrog te overstijgen. Als de oude maatschappij ineen stort, dienen zowel de bourgeoisie als de bureaucratie onder haar puinhopen begraven te worden. De werkelijke bestaansgrond waarop zij opgegroeid zijn, moet begrepen worden. Bij deze gigantische taak zal de komende revolutie zijn kracht en inspiratie moeten halen uit de werkelijke ervaring van miljoenen, zowel in het Oosten als in het Westen. Wanneer dit boekje daarbij ook maar een beetje tot steun kan zijn, dan is ons werk de moeite waard geweest. Een opmerkelijke en unieke studie naar de gebeurtenissen gedurende de eerste jaren na de Oktoberrevolutie, waarbij deze worden geanalyseerd vanuit het perspectief van de arbeidersklasse. De chronologische behandeling geeft een ontluisterend beeld van de politiek der bolsjewiki tegenover de zelforganisatie der arbeiders.
2005, 141 pag., Euro 7,5
Dolle Hond, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015